Prijava za ponudnike
Nazaj na iskalnik

Pravno obvestilo

                                                                                                                                                                    v PDF obliki

Lastnik tega spletnega mesta in imetnik pravic intelektualne lastnine na spletnem mestu je družba MIGREMO d.o.o..

 
Avtorska pravica in pravice intelektualne lastnine

@ Copyright MI GREMO d.o.o., Ljubljana, Slovenija. Vse pravice pridržane. Vse informacije, podatki, slike, grafike in drugi dokumenti na spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.


Firma, skrajšana firma, logotipi ali blagovne znamke so izključna last MI GREMO d.o.o., zato je vsakršna njihova uporaba ali zloraba strogo prepovedana.

 

Katerekoli vsebine na teh spletnih straneh ni dovoljeno kopirati, reproducirati ali distribuirati, razen za osebno in nekomercialno rabo, pri čemer je potrebno obdržati vse navedbe in opozorila o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.


Brez izrecnega pisnega dovoljenja MI GREMO d.o.o. je vsakršno prenašanje, kopiranje, predvajanje, prikazovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali reprodukcija informacij, podatkov ali vsebin iz teh spletnih strani prepovedano, razen, če ni izrecno drugače predpisano s tem obvestilom. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

 

Izključitev odgovornosti

 

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu MI GREMO d.o.o. ne jamči za točnost, zakonitost in ažurnost vseh informacij na straneh. Za vse informacije in za varstvo pravic intelektualne lastnine v zvezi s konkretno ponudbo v celoti in izključno odgovarja njen ponudnik. Morebitne pravne zahtevke v zvezi s ponudbo (npr. plačilo pravic intelektualne lastnine ipd.) je potrebno nasloviti neposredno na ponudnika, kot edinega odgovornega za celotno vsebino, podobo ter vse druge elemente ponudbe.

 
MI GREMO d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje teh spletnih strani, a ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno lahko nastala zaradi uporabe, nedostopnosti in/ali nepravilnega delovanja spletnih strani.

 
V primeru povezovanja ali sklicevanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, MI GREMO d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilno delovanje teh spletnih strani.

 
Omejitev odgovornosti upravljavca (in vsa druga pravna vprašanja) je potrebno razumeti v povezavi z vsemi določbami splošnih pogojev ter pravnega obvestila, saj vse določbe skupaj učinkujejo kot celota in jih je kot take tudi potrebno razumeti in razlagati.

  

Varstvo osebnih podatkov

 
MI GREMO d.o.o. je trdno zavezan k varovanju zaupnosti informacij, ki jih pridobiva od uporabnikov teh spletnih strani.

 
Kakršnikoli podatki, ki jih MI GREMO d.o.o. pridobi na kakršenkoli način preko teh spletnih strani so namenjeni izključno za rabo MI GREMO d.o.o., ki zbira osebne podatke samo, če se uporabnik s tem predhodno strinja. Te podatke MI GREMO d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in skladno z vsemi drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

  

Uporaba prava in pristojnost


Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja.


Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 
Z uporabo tega spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel vse pogoje, določene v splošnih pogojih in v pravnem obvestilu ter da se z njimi v celoti strinja.